Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

startpagina foto's contact plattegrond tuinencomplex huishoudelijk regelement 2016 Waar kunt u ons vinden nieuwsflits verschillende manieren tuinieren 

verschillende manieren tuinieren

Conventioneel tuinierenTuinieren waarbij vooral rekening gehouden wordt met een grote opbrengst waar eigenlijk geen rekening gehouden wordt met natuur en milieu. Kunstmest kan worden gebruikt en indien noodzakelijk wordt er gespoten met chemische bestrijdingsmiddelen. Biologisch tuinierenBiologische producten zijn herkenbaar aan het bio-logo. Ze worden geteeld zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen en bevatten geen chemische-synthetische geur-, kleur- en smaakstoffen en conserveringsmiddelen (E-nummers). Behoud van natuur en landschap, milieu en het welzijn van de dieren behoren tot de biologische landbouwnormen. Ecologisch tuinierenEcologie is de leer van de betrekkingen tussen dieren, planten, mensen en hun omgeving.Ecologisch tuinieren is tuinieren volgens een systeem dat rekening houdt met die ecologische factoren, met al die onderlinge relaties dus, en wel op zo'n manier dat geen van de andere factoren schade ondervindt.Je kunt "ecologisch" dus vertalen als milieuvriendelijk, met zo'n weinig mogelijk milieubelasting of -vervuiling, of zelfs met een positief effect op natuur en milieu.Zowel "biologisch" als "ecologisch" duiden aan dat er met de natuur rekening gehouden wordt. Het nuanceverschil zit hem vooral hierin dat "biologisch" voornamelijk verwijst naar de gevolgen voor de eigen gezondheid, terwijl "ecologisch" de gevolgen van de omgeving benadrukt. Biologisch dynamisch tuinierenRudolf Steiner heeft deze levensvisie in het begin van de 20ste eeuw ontwikkeld. Uitgangspunt is dat er een samenhang bestaat tussen plant, dier, bodem en kosmos. Er wordt gestreefd naar een kringloop van eigen voer en eigen mest. De biologisch dynamische zienswijze streeft ernaar om geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken en vee diervriendelijk te behandelen. Niet alleen omdat een meer natuurlijk begeleidingsproces de smaak verbetert.

Tuinieren kan op verschillende manieren.